คนโสดต้องพร้อม! ปักวันที่ดีที่สุด ขอพรความรักจากพระแม่อุมาเทวี พระตรีมูรติ ขอเรียนเชิญคนโสดทั้งหลาย

ขอเรียนเชิญคนโสดทั้งหลายมาปักวันขอพรความรักกับพระแม่อุมาเทวี และพระตรีมูรติ เปิดปีใหม่มาทั้งทีเราต้องมีคู่ค่ะสาว ส่วนคนมีคู่ความรักเราก็ต้องปังขึ้นอีก ปักวันของเดือนนี้รอได้เลย บอกเลยว่าเป็นวันที่ดีที่สุดในรอบปี
วิธีการขอพร
ให้เอ่ยชื่อนามสกุลและอุทิศส่วนบุญให้เทวดารักษาตัวของตัวเอง ถ้ามีคู่ให้อุทิศบุญให้เทวดารักษาตัวของคู่รักด้วย และอุทิศบุญถวายพระแม่อุมาเทวี พระตรีมูรติ แล้วขอพรให้มีความรักที่สุขสมหวัง คนโสดขอให้ได้มีโอกาสเจอเนื้อคู่หรือคนที่เคยทำบุญร่วมกันมาตั้งแต่อดีต ขอให้ได้มาเจอและได้ครองคู่กัน ให้ได้มาเป็นผู้อุปถัมภ์ ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนกันแต่ในทางที่ดี ถ้าประกอบอาชีพร่วมกันก็ขอให้ประสบความสำเร็จทุกสิ่งทุกประการ

CleoLove