อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จัดงาน “Allianz Ayudhya Hospital Service Awards” มอบรางวัลเกียรติยศโรงพยาบาลเครือข่ายอลิอันซ์ อยุธยา แคร์  ยกระดับมาตรการบริการ

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ร่วมกับโรงพยาบาลเครือข่ายอลิอันซ์ อยุธยา แคร์ ทั่วประเทศ ยกระดับบริการทุกด้านสู่ความเป็นเลิศ จัดงานมอบรางวัลเกียรติยศ “Allianz Ayudhya Hospital Service Awards 2019” ปีที่ 13 มอบรางวัลเกียรติยศด้านการบริการให้แก่โรงพยาบาลที่ได้รับคะแนนความพึงพอใจจากลูกค้าสูงสุด หวังเป็นรางวัลเกียรติยศที่ช่วยยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการบริการตามกลยุทธ์ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง

นางสาวนภา  ตรีรัตนาวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานธุรกิจประกันสุขภาพ บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต กล่าวว่า “ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมา ทำให้การจัดงานมอบรางวัลต้องเลื่อนออกไป ปัจจุบันสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายลง ถือเป็นโอกาสอันดีในการจัดงานมอบรางวัลเกียรติยศ “Allianz Ayudhya Hospital Service Awards 2019” ในปี 2023 นี้

อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ประสบความสำเร็จในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้ามาอย่างต่อเนื่อง ได้รับคะแนน NPS Score 21.9%  เป็นอันดับ 1 ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 ซึ่งสูงกว่าค่ากลางของตลาดที่อยู่เพียง 11.3%  ความสำเร็จนี้ เกิดจากการทำงานของหลายฝ่าย ซึ่งส่วนหนึ่งที่สำคัญ คืองานบริการจากโรงพยาบาลเครือข่าย  อลิอันซ์ อยุธยา แคร์ ที่ร่วมมือร่วมใจกันในการพัฒนาบริการเพื่อประสบการณ์ที่ดีที่สุดของลูกค้า และสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ

เพื่อเป็นการยกย่องโรงพยาบาลที่ให้บริการลูกค้าอย่างดีเยี่ยมและยกระดับมาตรฐานการบริการให้ดียิ่งขึ้น บริษัทฯ ได้จัดพิธีมอบรางวัล “Allianz Ayudhya Hospital Service Awards 2019” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาการให้บริการ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า โดยการทำงานร่วมกับ อลิอันซ์ อยุธยา และโรงพยาบาลเครือข่ายอลิอันซ์ อยุธยา แคร์ จำนวนกว่า 500 โรงพยาบาลทั่วประเทศ เพื่อให้มีประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการบริการมากยิ่งขึ้น ในปีที่ผ่านมา จำนวนการใช้สิทธิผู้ป่วยในแบบไม่ต้องสำรองจ่ายผ่านโรงพยาบาลเครือข่ายฯ มีมากถึง 87% ของจำนวนลูกค้าที่ใช้บริการนี้ทั้งหมดในปีที่ผ่านมา สร้างความประทับใจแก่ลูกค้าเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่ได้หยุดนิ่งแต่เพียงเท่านี้ เรายังคงมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับโรงพยาบาล สร้างสรรค์นวัตกรรมการให้บริการในรูปแบบใหม่ ให้เกิดการบริการที่รวดเร็วและสะดวกมากยิ่งขึ้นให้กับลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า” นางสาวนภา กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับการประกาศผลรางวัลเกียรติยศ ประจำปี 2562 จะมอบให้กับโรงพยาบาลเครือข่ายอลิอันซ์อยุธยาแคร์ ที่มีผลงานยอดเยี่ยมใน 3 ประเภท โดยในแต่ละประเภทรางวัล บริษัทฯ ได้แบ่งโรงพยาบาลออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม A และกลุ่ม B ตามจำนวนผู้ป่วยใน ตลอดปี 2562 โดยปีนี้ มีโรงพยาบาลที่ได้รับรางวัลทั้งหมด 6 โรงพยาบาล ดังนี้

1. Best Medical Performance Award – รางวัลการบริหารและการบริการทางการแพทย์ยอดเยี่ยม มอบให้กับโรงพยาบาลที่มีผลรวมคะแนนการตรวจรักษา และความมีเหตุผลในการให้บริการทางการแพทย์สูงสุดโรงพยาบาลที่ได้รับรางวัลได้แก่

  • กลุ่ม A ได้แก่ โรงพยาบาลพญาไท 2
  • กลุ่ม B ได้แก่ โรงพยาบาลพญาไท 1

2. Allianz Ayudhya Most Admired Award – รางวัลการประสานงานยอดเยี่ยม  มอบให้กับโรงพยาบาลที่ให้ความร่วมมือในการประสานงานด้านต่างๆ กับ อลิอันซ์ อยุธยา อย่างดีที่สุด ซึ่งรวมถึงการบริการทางการแพทย์ การตรวจรักษาของโรงพยาบาล และความพึงพอใจของลูกค้าโรงพยาบาลที่ได้รับรางวัลได้แก่

  • กลุ่ม A ได้แก่ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์
  • กลุ่ม B ได้แก่ โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี

3. Allianz Ayudhya Excellent Check Up Award – รางวัลการให้บริการตรวจสุขภาพยอดเยี่ยม มอบให้กับโรงพยาบาลที่ให้บริการการตรวจสุขภาพแก่ลูกค้าอย่างมีคุณภาพ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าที่ไปใช้บริการ

โรงพยาบาลที่ได้รับรางวัลได้แก่

  • กลุ่ม A ได้แก่ โรงพยาบาลนนทเวช
  •      กลุ่ม B ได้แก่ โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีรางวัลพิเศษอีก 1 รางวัล นั่นคือ Best UR Team รางวัลทีมงานบริหารจัดการทางการแพทย์

ยอดเยี่ยม โรงพยาบาลที่ได้รับรางวัล ได้แก่

  •        กลุ่ม A ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพ
  •        กลุ่ม B ได้แก่ โรงพยาบาลเปาโล เกษตร

โรงพยาบาลที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับถ้วยรางวัล ประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ และโอกาสทางธุรกิจกับ อลิอันซ์ อยุธยา พร้อมการเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีของโรงพยาบาลผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ไปยังลูกค้า และตัวแทนของบริษัทฯ อีกด้วย

สำหรับรางวัลเกียรติยศที่จะใช้ในการแข่งขัน ประจำปี 2566 จะจัดให้มีการแข่งขัน ตั้งแต่เดือนเมษายน ไปสิ้นสุดในเดือนธันวาคม 2566 และจะมีการประกาศผลรางวัลในไตรมาสแรกของปี 2567 ตามลำดับต่อไป