อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย เดินหน้าพัฒนาบริการเป็นเลิศจัดงานมอบรางวัล  Best Garage & Surveyor Awards ประจำปี 2565 มุ่งเชิดชูและพัฒนาอู่ซ่อมรถยนต์และบริษัทสำรวจภัยคุณภาพ

บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านบริการเป็นเลิศ  จัดงาน “Best Garage & Surveyor Awards 2022” มอบรางวัลอู่ซ่อมรถยนต์และบริษัทสำรวจภัยที่สร้างผลงานคุณภาพในด้านการบริการลูกค้ายอดเยี่ยม มุ่งสะท้อนคุณภาพของการให้บริการภายใต้ธุรกิจประกันภัยรถยนต์ และเป็นกำลังใจให้กับอู่ซ่อมรถยนต์และบริษัทสำรวจภัยเพื่อการพัฒนาบริการให้ดียิ่งขึ้นไป

นายลาร์ส ไฮบุทสกี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย กล่าวว่า “ธุรกิจประกันภัยรถยนต์เป็นพอร์ทธุรกิจที่สำคัญ และเราเองก็ให้ความสำคัญกับการบริการลูกค้าภายใต้ธุรกิจประกันภัยรถยนต์เป็นอย่างมาก หัวใจสำคัญของการให้บริการในธุรกิจนี้ คือ การให้บริการอย่างรวดเร็วของบริษัทสำรวจภัยเมื่อลูกค้าประสบภัยอยู่บนถนน และแน่นอนเมื่อเกิดการเคลม อู่ซ่อมรถยนต์เป็นบริการถัดมาที่จะสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย มีอู่ซ่อมรถยนต์และบริษัทสำรวจภัยในเครืออยู่รวมกว่า 489 อู่/บริษัท เราจึงมุ่งเน้นให้ทุกบริษัทมีมาตรฐานในการให้บริการที่สูงและได้มาตรฐาน ไม่ว่าจะเป็นความรวดเร็ว คุ้มค่า และคุณภาพ เราเชื่อว่าการจัดงานมอบรางวัล “Best Garage & Surveyor Awards 2022” จะไม่เพียงเป็นกำลังใจให้กับบริษัทและคนทำงานของบริษัทสำรวจภัยและอู่รถยนต์ แต่ยังเป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาบริการให้ดียิ่งขึ้น นำประโยชน์สูงสุดมาสู่ลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ประกันรถยนต์ของเรา”

พิธีมอบรางวัล “Best Garage & Surveyor Awards 2022” จัดขึ้นที่ Dome Sale Gallery ชั้น 1 อาคารเพิร์ล แบ็งค็อก แบ่งรางวัลออกเป็น 2 ประเภท คือ รางวัลมอบให้กับอู่ซ่อมรถยนต์ ยอดเยี่ยม โดยมีเกณฑ์การตัดสิน ได้แก่ ค่าซ่อมที่เหมาะสม ยุติธรรม มีการจัดซ่อมอย่างรวดเร็ว ภายในกำหนดนัดหมายกับลูกค้า มีการให้บริการพิเศษ บริการเปิดเคลม ขัดสีรอบคัน รับประกันงานซ่อม 1 ปี การซ่อมตามมาตรฐานและมีคุณภาพที่ดีเยี่ยม ไม่มีเรื่องร้องเรียนการบริการ และรางวัลมอบให้กับบริษัท สำรวจภัย ยอดเยี่ยม โดยมีเกณฑ์การตัดสิน ได้แก่  การเดินทางถึงสถานที่เกิดเหตุภายใน 25 นาที (นับจากได้รับแจ้ง) ช่วยรักษาผลประโยชน์ของลูกค้า และอยู่เคียงข้างลูกค้าเสมอ ปฏิบัติตามข้อกำหนดการทำงานอย่างครบถ้วน แนะนำขั้นตอนและอู่ซ่อม ตรวจสอบเคลมตามเงื่อนไขกรมธรรม์อย่างถูกต้อง ให้บริการที่ดีเยี่ยม ไม่มีเรื่องร้องเรียนการบริการโดยทั้ง 2 รางวัล แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มตามภูมิภาค พื้นที่ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก และภาคใต้

รายชื่ออู่ซ่อมรถและบริษัทสำรวจที่ได้รับรางวัลมีดังนี้

สำหรับอู่ซ่อมรถยนต์ ที่ได้รับรางวัล อู่ซ่อมรถยนต์ ยอดเยี่ยม ได้แก่

  • ภาคกลาง ได้แก่ 

อันดับที่ 1 บริษัท พี.ที.พี. เซอร์วิส จำกัด

อันดับที่ 2 บริษัท ปิยะกิจ แอนด์ ซัน จำกัด

อันดับที่3  บริษัท เจ.เค.รุ่งเรือง จำกัด

  • ภาคเหนือ ได้แก่

อันดับที่ 1  บริษัท วี.เอ็น.ออโต้บอดี้ จำกัด 

อันดับที่ 2  ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่ ยิ่งเจริญ

อันดับที 3  บริษัท เซฟเวย์ ออโต้ เซอร์วิส

  • ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก ได้แก่

อันดับที่ 1 บริษัท เอ การาจ บอดี้พาร์ท จำกัด

อันดับที่ 2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบนซ์ คาร์เพ้นท์ แอนด์ แคร์

อันดับที 3 อู่ เกียรติการช่าง

  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ได้แก่ 

อันดับที่ 1 บริษัท เอส.ซี.การาจ ขอนแก่น จำกัด

อันดับที่ 2 อู่ เฉลิมการช่าง

อันดับที่ 3 อู่ อินเตอร์เซอร์วิส

  • ภาคใต้ ได้แก่

อันดับที่ 1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์ทองออโต้

อันดับที่ 2 อู่ สุรินทร์การช่าง

อันดับที 3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูเก็ตการาจ

สำหรับบริษัท สำรวจประกันภัย ที่ได้รับรางวัล บริษัท สำรวจประกันภัย ยอดเยี่ยม ได้แก่

  • ภาคกลาง ได้แก่

อันดับที่ 1 บริษัท เซ็นเตอร์เคลม แอนด์ ลอว์ จำกัด

อันดับที่ 2 บริษัท เอส.โอ.เอส.เซอร์เวเยอร์ จำกัด

อันดับที่ 3 บริษัท ที ซี เซอร์เวย์ จำกัด

  • ภาคเหนือ ได้แก่ 

อันดับที่ 1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิษณุโลก ออโต้เคลม

อันดับที่ 2 ห้างหุ้นส่วนสามัญไดมอน เซอร์เวย์

อันดับที่ 3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยมงคลเคลม

  • ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก ได้แก่

อันดับที่ 1 บริษัท เมก้าออโต้เคลม จำกัด

อันดับที่ 2 บริษัท เค.พี.เอ็น.เซอร์เวย์ จำกัด

อันดับที่ 3 บริษัท อีสท์เซอร์เวย์ จำกัด

  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ได้แก่ 

อันดับที่ 1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โสภณอินเตอร์เคลม (2015)

อันดับที่ 2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีเคลม มาสเตอร์

อันดับที่ 3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบูรณ์ทรัพย์กฏหมายและสำรวจภัย

  • ภาคใต้ ได้แก่

อันดับที่ 1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองสุราษฎร์ เซอร์เวย์

อันดับที่ 2 บริษัท อันดามัน ภูเก็ตเคลม จำกัด

อันดับที่ 3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาดใหญ่มาสเตอร์เคลม

อู่ซ่อมรถยนต์ ที่ได้รับรางวัลจะได้รับโล่เกียรติยศ และป้ายโครงการ อู่ Best Garage Allianz Ayudhya และ บริษัทสำรวจภัยได้รับรางวัลจะได้รับ โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรโดยจะมอบให้พนักงานเซอร์เวย์ที่ให้ความร่วมมือในบริการดีมากด้านงานบริการ

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมีการประกาศเกณฑ์การตัดสินสำหรับ Best Garage and Surveyor Awards ในปี 2023 โดยรางวัลเกียรติยศนี้จะเริ่มจัดเป็นการแข่งขันประจำปี โดยจะเริ่มนับคะแนนตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2566 และจะมีการประกาศผลรางวัลในไตรมาสแรกของปีต่อไป