อลิอันซ์ อยุธยา รับรางวัลสุดยอดองค์กรที่คนอยากร่วมงานด้วยมากที่สุดในเอเชีย ต่อเนื่องปีที่ 3

อลิอันซ์ อยุธยา โดย จันทนา ชินวรรโณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต รับรางวัลสุดยอดองค์กรที่คนอยากร่วมงานด้วยมากที่สุดในเอเชียประจำปี 2566  HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2023 อลิอันซ์ อยุธยา ได้รับรางวัลนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ตอกย้ำการเป็นองค์กรที่มีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นเลิศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีเยี่ยม มีการปรับปรุงออฟฟิศให้โมเดิร์น สวยงาม การรับความคิดเห็นข้อเสนอแนะของพนักงาน การสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน การฝึกอบรมและพัฒนาทักษะความสามารถที่ออกแบบได้เอง  และการมีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี

นอกจากนี้ ยังสามารถคว้ารางวัล HR Asia Diversity, Equity & Inclusion Awards 2023 มาครองได้อีกรางวัล แสดงให้เห็นว่า อลิอันซ์ อยุธยา เป็นองค์กรที่เคารพความหลากหลาย และการยอมรับซึ่งกันและกันภายในองค์กร ซึ่งจะช่วยก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และสร้างผลลัพธ์การทำงานที่ดียิ่งขึ้น

งานนี้จัดโดย HR Asia นิตยสารชั้นนำด้านทรัพยากรบุคคลของภูมิภาค โดยการตัดสินพิจารณาจากการสำรวจความคิดเห็นของตัวแทนพนักงาน ที่ส่งผลต่อความผูกพันขององค์กรในหลายแง่มุม ณ ทรูไอคอนฮอลล์ ไอคอนสยาม