แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จัดอบรมโครงการไตรภาคี รุ่นที่ 11 ประจำปี 2566  พัฒนาทักษะช่างซ่อมสีรถยนต์ ด้วยผลิตภัณฑ์และเทคนิคจากผู้เชี่ยวชาญมาตรฐานระดับโลก

บริษัท แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ วิริยะประกันภัย ดำเนินความร่วมมือในการพัฒนาทักษะบุคลากรช่างซ่อมรถยนต์ขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดอุตสาหกรรมซ่อมบำรุงอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานระดับโลก ถึงปัจจุบันคือ รุ่นที่ 11 ประจำปี 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง จ.นครพนม   

โครงการไตรภาคี เป็นโครงการความร่วมมือที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพ ได้เข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะในสายวิชาชีพที่มีมาตรฐาน ด้วยเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย และได้มาตรฐานสากล เพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองสู่การเป็นช่างซ่อมตัวถังและสีรถยนต์มืออาชีพ ตลอดจนเพื่อให้ศูนย์ซ่อมรถยนต์ในโครงการมีศักยภาพในการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยในครั้งนี้จัดอบรมด้วยผลิตภัณฑ์ โครแมกซ์ (Cromax) ทั้งช่างเทคนิคเคาะตัวถัง และช่างเทคนิคการเตรียมสีพื้น การให้ความสนับสนุนกิจกรรมไตรภาคีเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมของแอ็กซอลตา สร้างความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์โครแมกซ์ ตลอดจนทักษะช่างซ่อมสีรถยนต์ พร้อมผลิตบุคลากรสู่ตลาดอย่างมืออาชีพ ได้มาตรฐานสากล ขับเคลื่อนประสิทธิภาพสูงสุด ในทุกขั้นตอนงานซ่อมสี