แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) มอบประกาศนียบัตรการอบรมโครงการไตรภาคี รุ่นที่ 11 ประจำปี 2566 ส่งต่อความสำเร็จจากการพัฒนาทักษะช่างซ่อมสีรถยนต์ด้วยเทคนิคมาตรฐานระดับโลก

บริษัท แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ วิริยะประกันภัย ดำเนินความร่วมมือในการพัฒนาทักษะบุคลากรช่างซ่อมรถยนต์ตอบสนองความต้องการของตลาดอุตสาหกรรมซ่อมบำรุงอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันเป็น รุ่นที่ 11 ประจำปี 2566 และส่งต่อความสำเร็จ มอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าอบรม การันตีคุณภาพตามมาตรฐานระดับโลก ณ วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง จ.นครพนม   

โครงการไตรภาคี เป็นโครงการความร่วมมือที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพ ได้เข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะในสายวิชาชีพ สามารถพัฒนาตนเองสู่การเป็นช่างซ่อมตัวถังและสีรถยนต์มืออาชีพ ให้ศูนย์ซ่อมรถยนต์ในโครงการมีศักยภาพในการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น จัดอบรมด้วยผลิตภัณฑ์ โครแมกซ์ (Cromax) ทั้งช่างเทคนิคเคาะตัวถัง และช่างเทคนิคการเตรียมสีพื้น เป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมของแอ็กซอลตาที่มุ่งเน้นสร้างความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์โครแมกซ์ ตลอดจนทักษะช่างซ่อมสีรถยนต์ พร้อมผลิตบุคลากรสู่ตลาดอย่างมืออาชีพ ได้มาตรฐานสากล ขับเคลื่อนประสิทธิภาพสูงสุด ในทุกขั้นตอนงานซ่อมสี