ภาครัฐยุคใหม่ เข้าถึง เข้าใจ ให้บริการคนไทยด้วย LINE

การเลือกตั้งครั้งสำคัญของไทยที่ผ่านไป ถือเป็นปรากฎการณ์ของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหลายด้าน หนึ่งในนั้นที่เห็นได้ชัดเจน คือ การใช้สื่อดิจิทัลอย่างแพร่หลายจนอาจจะเรียกได้ว่าเป็นสื่อหลักของการหาเสียงกันเลยทีเดียว แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียถูกนำไปใช้งานเพื่อการเข้าถึงประชาชนด้วยรูปแบบและวัตถุประสงค์ที่ต่างกัน และส่วนมากมักจะถูกใช้เพื่อการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับนโยบายให้กับประชาชนในวงกว้าง

LINE เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มที่หลายพรรคนำไปใช้งานในการหาเสียงเลือกตั้งครั้งนี้ ด้วยจุดเด่นที่เข้าถึงคนไทยจำนวนมากกว่า 53 ล้านคน ทำให้สามารถเข้าถึงคนไทยได้ทุกเพศทุกวัยทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ในช่วงก่อนเลือกตั้ง LINE Official Account (LINE OA) หรือ บัญชีทางการของแต่ละพรรคเปรียบเสมือนเป็นบ้านบนโลกออนไลน์ ที่เปิดประตูรับประชาชนเข้ามาเป็นเพื่อน เพื่อทำความรู้จัก รับข้อมูลข่าวสาร นโยบายของพรรค พร้อมเป็นพื้นที่ให้ได้สนทนาทำความรู้จักกันมากขึ้นได้แม้ไม่ได้เจอตัว ทำให้ประชาชนที่เดิมอาจเป็นเพียงคนรู้จัก มีความรู้สึกใกล้ชิดมากขึ้น และที่สำคัญประชาชนสามารถเชื่อถือได้อย่างแน่นอนว่าเป็นตัวจริง ข้อมูลจริง เพราะเป็นบัญชีทางการที่ยืนยันตัวตนได้

ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้เอง ทำให้ LINE ไม่ได้เป็นแค่เครื่องมือดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพในช่วงของการหาเสียงเท่านั้น แต่ยังเป็นแพลตฟอร์มทรงพลังที่ภาครัฐสามารถนำมาใช้งานต่อเพื่อประโยชน์ในการบริหารประเทศ โดยหน่วยงานภาครัฐสามารถเชิญชวนประชาชนมาร่วมติดตามเป็นเพื่อน เพื่อรับข้อมูลข่าวสาร ติดตามการดำเนินนโยบายที่นำเสนอไว้ได้อย่างใกล้ชิด รวมถึงสามารถเป็นช่องทางในการรับฟังปัญหา เสียงของประชาชนได้แบบ 1 ต่อ 1ได้ กลายเป็นแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ที่จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐเข้าใจความต้องการของประชาชน ทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึก นำมาวิเคราะห์ต่อยอดในการปรับปรุงการทำงานและตอบสนองประชาชนได้เป็นอย่างดี

การใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์บน LINE OA ในช่วงหลังเลือกตั้งนั้น ไม่ได้เป็นการใช้งานเพื่อการสื่อสารทางการเมืองอีกต่อไป แต่ยังสามารถใช้เพื่อสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนคนไทย ดังกรณีศึกษาของเมืองฟูกุโอกะในประเทศญี่ปุ่น ที่ภาครัฐใช้ LINE OA ในการส่งข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนในเมือง โดยแบ่งประเภทของข้อมูลข่าวสาร และจัดส่งตามกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจำแนกจากย่านที่พักอาศัยและช่วงอายุที่เหมาะสม เพื่อให้พลเมืองได้รับข้อมูลที่จำเป็นและเป็นประโยชน์สูงสุด เช่น ข้อมูลเหตุฉุกเฉิน ข้อมูลพยากรณ์ถึงค่าฝุ่นละออง PM 2.5 และยังเป็นช่องทางในการส่งข้อร้องเรียนต่างๆ เพื่อให้ทั้งภาครัฐและพลเมืองร่วมกันกลั่นกรองและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที อย่างไรก็ตาม ในประเทศไทยเอง มีหลายหน่วยงานภาครัฐที่นำ LINE OA ไปใช้ในการให้บริการประชาชน ที่เห็นได้ชัดและใช้กันอย่างแพร่หลายแล้วเช่นกัน อาทิ หมอพร้อม ที่คอยให้ข้อมูลและบริการด้านสุขภาพ และการประปาส่วนภูมิภาค ที่อำนวยความสะดวกเรื่องการชำระเงินค่าน้ำประปา รับแจ้งปัญหาการให้บริการผ่าน LINE OA ให้กับประชาชนคนไทยจนถึงปัจจุบัน เป็นต้น

การแข่งขันของพรรคการเมืองในการเลือกตั้งที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการใช้เทคโนโลยีของพรรคการเมืองยุคใหม่ที่ได้ใจประชาชน แต่จากนี้ไปจะเป็นบททดสอบที่แท้จริงในการบริหารประเทศ LINE ในฐานะแพลตฟอร์มหลักของคนไทย พร้อมที่จะเป็นตัวช่วยให้กับภาครัฐยุคใหม่ในการเข้าถึง เข้าใจ ให้บริการคนไทย และขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าร่วมกัน