บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) และ มูลนิธิออทิสติกไทย

จัดกิจกรรมเวิร์คช็อปศิลปะในหัวข้อ “Health is the Greatest Wealth” การมีสุขภาพที่ดี คือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุด ที่ ART STORY มูลนิธิออทิสติกไทย สะท้อนให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์และความหลากหลายทางความคิดของกลุ่มเด็กออทิสติกที่มีความสามารถด้านศิลปะที่โดดเด่น และยังมีการมอบรางวัลให้กับน้องๆ ออทิสติกที่ส่งผลงานเข้าประกวดเพื่อนำไปต่อยอดในกิจกรรม Tiger Run โดยนำไปออกแบบและดีไซน์ race pack รวมถึงของที่ระลึกอื่น ๆ ระดมทุนสำหรับมูลนิธินำไปสร้างกิจกรรมดี ๆ ต่อไป