ผลิตภัณฑ์สีพ่นรถยนต์ โครแมกซ์ จาก แอ็กซอลตา ร่วมสนับสนุนการแข่งขันทักษะนักศึกษาในโครงการความร่วมมือทางวิชาการT-TEP ครั้งที่ 26

แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ (Axalta Coating Systems) ผู้นำสีพ่นรถยนต์ระดับโลก นำผลิตภัณฑ์สีพ่นรถยนต์โครแมกซ์ (Cromax) และ โครแมกซ์ โปร (Cromax Pro) ร่วมสนับสนุนการแข่งขันทักษะนักศึกษาในโครงการความร่วมมือทางวิชาการ T-TEP ครั้งที่ 26 ประจำปีการศึกษา 2567 (26th T-TEP Student Skills Contest) ภายใต้ Toyota Technical Education Program ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อยกระดับความสามารถนักศึกษาทางด้านการเรียนการสอนให้ทันต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสมัยใหม่ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยเน้นทักษะความรู้และฝีมือด้านช่างซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ พัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยตามมาตรฐานระดับโลก ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า