แอ็กซอลตา ตอกย้ำศักยภาพต่ออุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า สนับสนุนการฝึกอบรมแก่ช่างฝีมือกว่า 43 อู่ในเครือกรุงเทพประกันภัย

บริษัท แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำสีพ่นรถยนต์ระดับโลก ร่วมสนับสนุนการจัดฝึกอบรมหลักสูตร “การเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับอู่ในสัญญาสำหรับงานซ่อมรถไฟฟ้า รุ่น 1” ด้วยผลิตภัณฑ์ โครแมกซ์ (Cromax) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัชระ กัญจนกาญจน์ คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน นับเป็นการตอกย้ำในศักยภาพของผลิตภัณฑ์จากแอ็กซอลตา ที่มีความพร้อมสำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เมื่อเร็ว ๆ นี้

ทั้งนี้ หลักสูตรได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 43 อู่ซ่อมรถยนต์ ภายใต้ชมรมศูนย์ซ่อมมาตรฐานกรุงเทพประกันภัยทั่วประเทศ โดยหลักสูตรนี้มีการอบรมในรุ่น 1 ไปแล้ว และจะมีการอบรมรุ่น 2 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 พร้อมมีแผนการจัดอบรมหลักสูตรนี้อย่างต่อเนื่องทั้งปี โดยได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้และทักษะจากวิทยากรคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้า หลักสูตรนี้มีการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติอย่างเข้มข้น อาทิ การเตรียมความพร้อมสำหรับงานซ่อมรถไฟฟ้า อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าแรงสูงในงานซ่อมรถไฟฟ้า ปฏิบัติการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ปัญหา ตรวจสอบ ถอดและประกอบแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงสูง เป็นต้น          

อุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้ายังคงมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย รถยนต์ไฟฟ้า มียอดจำหน่ายในไตรมาสแรก ปี 2567 เติบโตสูงขึ้น 58% เป็นจำนวน 55,736 คัน เทียบกับปีก่อนหน้า (2566) ที่มียอดจำหน่ายเป็นจำนวน 35,360 คัน