แอ็กซอลตา เปิดตัว Tech Tips เทคนิคความรู้เข้าใจง่ายสำหรับงานพ่นซ่อมสี

แอ็กซอลตา เปิดตัว Tech Tips การป้องกันและแก้ไขปัญหาสี (Paint Defects) ในรูปแบบกราฟฟิก ผ่านช่องทางเฟสบุ๊คของบริษัทฯ เพื่อเป็นประโยชน์ต่ออู่หรือศูนย์บริการซ่อมสีและตัวถังรถยนต์ ได้เรียนรู้และเข้าใจหัวข้อต่าง ๆ ทั่วไป เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว ในฐานะผู้นำด้านสีและเทคโนโลยีการพ่นซ่อมสีรถยนต์ แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) ได้เปิดตัวชุดกราฟฟิกที่ออกแบบให้เข้าใจได้ง่าย เพื่อการเรียนรู้ และสร้างความเข้าใจ ให้กับช่างพ่นซ่อมสีรถยนต์ ซึ่งช่วยให้ช่างพ่นซ่อมสีในอู่หรือศูนย์บริการสามารถจัดการกับปัญหาสีที่มักจะพบทั่วไปได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยหัวข้อต่าง ๆ จะครอบคลุมปัญหาที่ช่างพ่นสีต้องเผชิญเป็นประจำ ไม่ว่าปัญหาสีผิดเพี้ยน สีลาย สีซีดจาง สีไม่กลบตัว สีหลุดล่อน สียุบตัวหรือขึ้นขอบ เคลียร์เดือด เคลียร์เป็นผิวส้ม และรอยเส้นกระดาษทราย เป็นต้น ทั้งหมดที่กล่าวมานี้จะนำมาเสนอ และให้คำอธิบายถึงลักษณะของปัญหาของแต่ละหัวข้อ กับสาเหตุที่เกิดขึ้น รวมไปถึงเสนอวิธีแก้ไขปัญหา และที่สำคัญคือคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาที่ไม่พึงประสงค์ 

นายกรัต์ สุสี ผู้จัดการด้านเทคนิคและฝ่ายฝึกอบรม บริษัท แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “เป็นที่ทราบกันดีว่า อู่ซ่อมสีหรือศูนย์บริการซ่อมสีและตัวถังพยายามอย่างเต็มที่เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่เจ้าของรถทุกคันที่นำเข้ารับบริการ ดังนั้น การป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาสีจากการพ่นซ่อมสีจึงเป็นเรื่องสำคัญต่อคุณภาพการพ่นซ่อมและประสิทธิภาพในการทำงานของอู่หรือศูนย์บริการซ่อมสี เราจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า งานกราฟฟิกการป้องกันและแก้ไขปัญหาสี (Paint Defects) จะช่วยให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ลูกค้าของบริษัทฯ ได้นำไปพัฒนา ต่อยอดและปรับปรุง เพื่อส่งมอบงานพ่นซ่อมสีที่มีคุณภาพให้กับเจ้าของรถที่นำเข้ารับบริการในอู่และศูนย์บริการของท่าน”