LINE สนับสนุนพรรคการเมืองใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารอย่างถูกต้องและเชื่อถือได้

การเลือกตั้งครั้งสำคัญกำลังจะมาถึงในไม่ช้า ผู้สมัครรับเลือกตั้งต่างใช้กลยุทธ์กลวิธีหาเสียงกันอย่างดุเดือด  LINE พร้อมเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำหรับพรรคการเมืองหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งยุคใหม่ ในการสื่อสารถึงนโยบาย ข้อมูลข่าวสาร และข้อเท็จจริงให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามเป้าหมายในการเป็นแพลตฟอร์มเพื่อการสื่อสารที่เชื่อถือได้และโปร่งใส โดยสามารถยืนยันถึงแหล่งที่มาได้จริง ผ่านการใช้บัญชีทางการหรือ LINE OA ที่มีการจัดหมวดหมู่บัญชีอันเกี่ยวข้องกับนักการเมืองหรือพรรคการเมืองซึ่งมีการสร้างขอบเขตที่ชัดเจน รวมถึงผ่านการลงโฆษณาบนแพลตฟอร์ม LINE โดยต้องเป็นการสื่อสารที่ถูกต้อง ชัดเจนภายใต้กฎหมาย และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

นอกจากนี้ LINE ยังได้นำเสนอ “5 เทคนิค ใช้ LINE OA ได้ใจประชาชน” เพื่อให้พรรคการเมืองสามารถใช้เครื่องมือยอดนิยมบนแพลตฟอร์ม LINE สำหรับการสื่อสารถึงประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

  • ใช้สร้างฐานผู้ติดตาม ฐานเสียงในวงกว้าง โดยพรรคสามารถเชิญชวน เพิ่มเพื่อน หรือเพิ่มผู้ติดตาม เพื่อสร้างฐานผู้ติดตาม ในช่วงเดินหาเสียง และใช้เป็นฐานข้อมูลในการสื่อสารระยะยาวหลังเลือกตั้งได้อีกด้วย
  • ใช้อัปเดตข้อมูลข่าวสารโดยตรง ฉับไว ทันต่อเหตุการณ์ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลความเคลื่อนไหวและข่าวสารโดยตรงจากพรรคอย่างถูกต้องและเชื่อถือได้ ป้องกันข้อมูลบิดเบือนหรือ Fake news
  • ใช้นำเสนอนโยบายแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย โดย LINE OA สามารถจำแนกกลุ่มเป้าหมายในการบรอดแคสต์ข้อความได้ ดังนั้น พรรคการเมืองหรือผู้สมัครฯ สามารถสื่อสารถึงทุกคนหรือจำแนกเป็นกลุ่มได้ตามต้องการ
  • ใช้เก็บข้อมูลเชิงลึกเพื่อวิเคราะห์ต่อยอด สร้างการมีส่วนร่วมได้โดยตรงจากประชาชน โดยเป็นข้อมูลด้านประชากรศาสตร์จากผู้ติดตาม อาทิ เพศ อายุ พื้นที่อยู่อาศัย ข้อมูลความสนใจในเนื้อหาต่างๆ เพื่อสื่อสารถึงกลุ่มเป้าหมายในครั้งต่อไปได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น
  • สร้าง Group OA เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของสมาชิกพรรค พรรคฯ สามารถสร้าง LINE OA หลายบัญชี เพื่อให้ผู้สมัครในสังกัดได้กระจายการสื่อสารกับฐานผู้ติดตามตามแต่ละพื้นที่แยกกันได้

เพื่อให้คนไทยสามารถเข้าถึงข่าวสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เชื่อถือได้สำหรับการเลือกตั้งในครั้งนี้ LINE พร้อมเป็นช่องทางการสื่อสารบนโลกออนไลน์ และพร้อมสนับสนุนให้พรรคการเมืองและนักการเมืองไทยยุคใหม่ ใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ โปร่งใส ภายใต้ข้อกำหนดและบทกฎหมายอย่างเคร่งครัด ต่อยอดสู่การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลขับเคลื่อนการเติบโตของประเทศได้อย่างสมบูรณ์

#LINEFORELECTION #LINEforbusiness #LINEThailand