ร่วมอนุโมทนาบุญและส่งกำลังใจ 12 ยุวชน โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 9 สืบทอดมรดกธรรม ณ เมืองมรดกโลก พร้อมชวนติดตามเรียลลิตี้ธรรมะสัมผัสความพิเศษกับมหรสพธรรม ถ่ายทอดสดครั้งแรกจากอยุธยา

สามเณรปลูกปัญญาธรรม ปี 9 โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์และทรู คอร์ปอเรชั่น หน่วยงานทรูปลูกปัญญา โครงการดีๆ ที่หลายคนรอคอยกลับมาแล้ว ซึ่งครั้งนี้แน่นอนว่าจะพิเศษกว่าครั้งไหนๆ ด้วยแนวคิด “ร่วมสืบทอดมรดกธรรม ณ เมืองมรดกโลก” โดยเป็นครั้งแรกที่จะได้จัดในโบราณสถานแห่งชาติ วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา นำน้องๆ  12 เยาวชนชาย เชื่อมโยงธรรมะสู่จิตใจพุทธศาสนิกชนทั่วโลก เรียนรู้หลักธรรม ภายใต้แนวคิด “ความรักจักรวาล: รัก-เรียน-เพียร-ให้” ผ่านกิจกรรมพิเศษ สร้างสรรค์มหรสพธรรมที่หาชมได้ยาก สอดแทรกธรรมะพร้อมถ่ายทอดในมุมมองใหม่ที่สนุกและเข้าใจง่าย ไม่ว่าจะเป็น การขับเสภา กาพย์เห่เรือ ลำตัด ฉ่อย หุ่นละครเล็ก รวมถึงการบอกเล่าภูมิปัญญาท้องถิ่นของบรรพบุรุษและวิถีชุมชนที่ผูกพันกับพระพุทธศาสนา ผสมผสานให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่จะพาย้อนเวลาสัมผัสความเจริญรุ่งเรืองของกรุงเก่าที่ศรัทธาแห่งธรรมะ และภูมิปัญญาท้องถิ่นยังมีมนต์เสน่ห์ไม่เสื่อมคลายได้อย่างกลมกลืน

การกลับมาในปีที่ 9 ของสามเณร ปลูกปัญญาธรรม เชื่อได้ว่าจะมอบความสุขและความอิ่มเอมใจให้แก่ผู้ชมรายการได้เข้าถึงพระธรรมคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างลึกซึ้ง ขณะเดียวกัน ก็จะได้เห็นถึงพัฒนาการ และสัมผัสความน่ารักของเหล่าสามเณรน้อยที่ได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติธรรม ขัดเกลาจิตใจ น้อมนำหลักธรรมคำสอนไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมต่อยอดให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่น โดยปีนี้ ได้รับความเมตตาจากพระภาวนาเขมคุณ (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี) เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์ เป็นพระอาจารย์ใหญ่ของโครงการฯ ตลอดจนมีคุณหญิงเทวี เจียรวนนท์ และท่านประธานอาวุโส ธนินท์ เจียรวนนท์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

 “สามเณร ปลูกปัญญาธรรม เป็นสื่อให้สาธุชนทั้งในและต่างประเทศได้เข้าใจหลักธรรมในพระพุทธศาสนา และถ้าสังคมเรามีหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ก็จะเกิดความสงบร่มเย็น ด้วยหลักคำสอนสำคัญขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า “โอวาทปาฏิโมกข์” ที่สอนให้ทำดีถึงพร้อม ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ ความสุขก็จะเกิดขึ้น ดังนั้นการที่สามเณรจะบรรพชาในครั้งนี้ เสมือนเป็นตัวแทนของเยาวชนไทยที่จะได้รับการฝึกอบรม ศึกษาพระธรรมวินัย เรียนรู้วิถีของการเป็นนักบวชว่าต้องทำอย่างไร ขณะเดียวกันญาติโยมก็จะได้มีโอกาสฝึกธรรมะ ทั้งทางกาย วาจา ใจ ไปพร้อมกันด้วย” พระภาวนาเขมคุณ (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี) เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์ ในฐานะพระอาจารย์ใหญ่โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 9 กล่าวให้โอวาท

นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ / ประธานกรรมการ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ผู้ริเริ่มโครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม กล่าวว่า“ในปี 9 นี้ ทุกคนจะได้ก้าวไปด้วยกัน หวังว่าคุณค่าที่จะเกิดขึ้นจากโครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม จะส่งผลให้พระพุทธศาสนาเป็นสิ่งล้ำค่าให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ และเป็นที่พึ่งพาหลักยึดของผู้ใหญ่และประชาชนทั่วไป ให้ถึงพร้อมด้วยศีล สติ สมาธิ และปัญญา ทำให้เยาวชนได้เรียนรู้ และเป็นตัวแทนผู้สืบทอดพระพุทธศาสนา ขณะเดียวกันผู้ชมรายการเรียลลิตี้ธรรมะ ก็จะได้นำข้อคิดคติธรรมไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต สร้างพลังแห่งศรัทธาเพื่อให้พระพุทธศาสนาคงอยู่สืบไป”

เพราะการได้บวชเป็นสามเณร ปลูกปัญญาธรรมนั้น ถือเป็นประสบการณ์อันล้ำค่าที่หาไม่ได้ในชีวิต ซึ่ง 12 ว่าที่สามเณรปลูกปัญญาธรรมในปีที่ 9 นี้ ต่างมีเสน่ห์ ความสดใส น่ารักที่แตกต่างกันออกไป แต่สิ่งที่เหมือนกัน นั่นก็คือทุกคนล้วนมีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาและฝึกปฏิบัติธรรม ครองตนในร่มกาสาวพัสตร์ตลอด 1 เดือนเต็มอย่างงดงามและประสบความสำเร็จให้ได้

พอร์ช – เด็กชายพิพิธชัย มงคลอริยนันท์ หนุ่มน้อยวัย 7 ปี ว่าที่สามเณรจากจ.สุราษฎร์ธานี ผู้หลงใหลในวิชาวิทยาศาสตร์ ชื่นชอบการทดลองเป็นอย่างมาก กล่าวว่า “ผมอยากรู้ให้ถ่องแท้ว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นหลักวิทยาศาสตร์ด้วยหรือไม่ วิทยาศาสตร์ทำให้ได้รู้ผ่านการพิสูจน์จริง ส่วนธรรมะก็จะเปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้หลักธรรม ฝึกสมาธิ สร้างบุญ และหวังว่าการเข้ามาบวชครั้งนี้จะทำให้ตัวเองรู้จักปรับตัว สงบขึ้น ไม่ซุกซนมากนัก และหวังว่าว่าจะได้ลองฝึกทำอะไรหลายๆ อย่าง และอยากให้บวชให้สำเร็จ ให้ได้บุญและความดีกลับไปฝากคุณพ่อคุณแม่และตัวผมเองด้วย”

คูณ – เด็กชายคมชาญ อุไรวิลาศ หนุ่มน้อยอายุ 11 ปี จากพระนครศรีอยุธยา ที่มีเสน่ห์ในการพูดบนเวที เล่าว่า “ครอบครัวผมผูกพันกับพระพุทธศาสนาอย่างมาก ครอบครัวผมมักจะไปทำบุญวันพระเสมอ และเชื่อว่าหลักคำสอนของพระพุทธองค์จะช่วยทำให้เราเป็นคนรู้ถูกรู้ผิด เป็นคนดีต่อสังคม สำหรับการบวชครั้งแรกนี้ ตื่นเต้นมาก ต้องตั้งใจ ระวังกริยามารยาทมากขึ้น มีสติ คิดก่อนพูดและทำ ส่วนเป้าหมายในการบวชครั้งนี้ ผมอยากเรียนรู้ธรรมะให้มากยิ่งขึ้นขึ้น พึ่งพาตนเองให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้โดยไม่มีคุณพ่อคุณแม่คอยช่วยเหลือ ศึกษาธรรมะจากพระอาจารย์ และมั่นใจว่าผู้ชมรายการจะได้เห็นความงดงามของวัดมเหยงคณ์ และประวัติศาสตร์ของอยุธยา ควบคู่ไปกับหลักธรรมที่สนุกและเข้าใจง่าย”

ร่วมเป็นกำลังใจให้ทั้ง 12 เณรน้อยในโครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 9 ได้ตั้งแต่ 7 เมษายน – 7 พฤษภาคมนี้ ผ่านทุกแพลตฟอร์มของทรู ได้แก่ ช่องเรียลลิตี้ ทรูวิชั่นส์ช่อง 60, 99 และช่องเรียลลิตี้ เอชดี ทรูวิชั่นส์ช่อง 119 หรือ 333  และทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน TrueID ที่ปีนี้ได้รวบรวมคอนเทนต์สามเณรปลูกปัญญาธรรม ปี 9 และเนื้อหาธรรมะดีๆ อีกมากมายเอ็กซ์คลูซีฟบน “คลังธรรม” หรือเว็บไซต์ www.truelittlemonk.com อีกทั้งยังสามารถรับชมช่วงไฮไลท์ประจำวันได้ที่ TNN ช่อง 16 รวมถึงทรูโฟร์ยู ช่อง 24 และช่องทรูปลูกปัญญา (ทรูวิชั่นส์ 37) หรือติดตามข่าวสารโครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 9 ได้ที่ www.facebook.com/truelittlemonkthailand

#สามเณรปลูกปัญญาธรรม

#ทรูปลูกปัญญา

#บวชสามเณรภาคฤดูร้อน