เมย์แบงก์ ชวนพนักงานคัดแยกขยะ สร้างสังคม Zero Waste

บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) เชิญชวนพนักงานร่วมคัดแยกขยะเพื่อนำวัสดุกลับเข้าสู่กระบวนการคัดแยกอย่างถูกต้อง ภายใต้การดำเนินงานธุรกิจภายใต้หลัก ESG ของเมย์แบงก์ ที่ให้ความสำคัญกับสังคมและสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นสร้างความเท่าเทียมและการมีส่วนร่วมในสังคม โดยได้ร่วมกับ Recycle Day เปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์ ด้วยการคัดแยกและนำวัสดุที่รีไซเคิลได้กลับเข้าสู่กระบวนการอย่างถูกต้อง โดยตั้งเป้าคัดแยกส่งขยะเพื่อส่งเข้ากระบวนการรีไซเคิลเดือนละประมาณ 40-50 กิโลกรัม เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคม Zero Waste อย่างแท้จริง