บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ “องค์กรที่สร้างคุณค่าในด้านการให้ความรู้แก่สังคม” จาก สำนักงาน ก.ล.ต. ในโครงการ ตลาดทุนไทย ร่วมใจส่งพลังความรู้ สู่ประชาชน”

นายอารภัฏ สังขร

เมย์แบงก์ เตรียมเปิดจองซื้อ DR SINGTEL80 ซึ่งมีหุ้นโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลยักษ์ใหญ่แห่งอาเซียน SINGTEL เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) เพื่อเปิดโอกาสการลงทุนในหุ้นต่างประเทศสู่นักลงทุนทย

เมย์แบงก์ ในฐาน