ร่วมรักษ์โลกกับซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง คืนอากาศบริสุทธิ์ “เพื่อโลกที่สวยงามยั่งยืน”

ร่วมสร้างอากาศบริสุทธิ์กับ “ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง” ผู้นำธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย

ขอเชิญชวนให้ทุกท่านมาเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมคืนสมดุลให้แก่ธรรมชาติ ด้วยการจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ภายใต้โครงการ “ซัมมิท แคปปิตอล รักษ์โลก” เพื่อลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศเนื่องจากการปลูกป่าชายเลน 1 ต้น สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศเทียบเท่ากับต้นไม้ทั่วไปถึง 10 ต้น1  

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด จะนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการที่ลูกค้ามาใช้บริการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์กับบริษัทฯ ไปสนับสนุนกิจกรรมปลูกป่าชายเลน คืนระบบนิเวศที่สมบูรณ์และอากาศบริสุทธิ์ โดยสอดคล้องกับนโยบายการช่วยเหลือสังคม รักษาสิ่งแวดล้อมและการมีธรรมาภิบาลที่ดี หรือ ESG ของบริษัทฯ ตลอดจนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา ช่วยเหลือประชาชนในประเทศไทยอย่างยั่งยืน

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด ก้าวเข้าสู่ปีที่ 30 อย่างยั่งยืน ในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทสินเชื่อรายย่อยที่ได้รับความไว้วางใจอย่างสูง ภายใต้ค่านิยมหลัก “I TRUST” ซึ่งโครงการปลูกป่าชายเลนครั้งนี้ถือเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับหนึ่งในค่านิยมหลักของบริษัท คือ R = Responsibility หรือ ความรับผิดชอบต่อสังคม และ ประโยชน์ของลูกค้า พันธมิตร ดีลเลอร์ รวมถึงผู้ถือหุ้น ด้วยความตั้งใจที่จะส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมไทย พร้อม พัฒนา ก้าวไปสู่การเป็นผู้นำตลาดสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ของไทยอย่างยั่งยืนในอนาคต