Lawrence Livermore National Laboratory

ข่าวใหญ่สั่นสะเทือนวงการวิทยาศาสตร์ เมื่อทีมนักวิจัยจาก Lawrence Livermore National Laboratory รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ได้ทำการทดลองปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันสำเร็จเป็นครั้งแรกของโลก โดยยิงเลเซอร์ 192 ลำไปยังแคปซูลที่บรรจุเชื้อเพลิงไว้ เพื่อให้ความร้อนสูงจน 2 อะตอมหลอมรวมกัน และปล่อยพลังงานออกมามากกว่าที่จ่ายเข้าไป ซึ่งคาดว่าในอนาคตอาจกลายเป็นพลังงานสะอาดราคาถูก ตอบโจทย์การนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้มากขึ้น เคน นครินทร์ พูดคุยกับ อาจวรงค์ จันทมาศ นักสื่อสารวิทยาศาสตร์ ถึงความสำเร็จของการทดลองครั้งนี้ อนาคตของเทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชันจะเป็นอย่างไร และจะกลายเป็นพลังงานทางเลือกหลักได้หรือไม่ ติดตามชมได้ใน Exclusive Espresso เอพิโสดนี้