“ซัมมิท แคปปิตอล รักษ์โลก” ครั้งที่ 2 เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อความยั่งยืน ณ ศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนบางขุนเทียน

เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด ผู้นำธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย เดินหน้าเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้ระบบนิเวศ ตามแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน จัดกิจกรรม “ซัมมิท แคปปิตอล รักษ์โลก” ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 ปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงานและครอบครัว เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 50 คน เพิ่มพื้นที่ป่าโกงกางจำนวนกว่า 130 ต้น

ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยครบรอบ 30 ปี ชูแนวคิด “ขับเคลื่อนเพื่อชีวิตที่ดีกว่า” (Ride for BETTER)  มีเจตนารมณ์ด้านความยั่งยืนที่ให้ความสำคัญในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สำหรับกิจกรรม “ซัมมิท แคปปิตอล รักษ์โลก” ได้นำรายได้ส่วนหนึ่งจากทุกรายสัญญาเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ รวมไปถึงลูกค้าที่เปลี่ยนมารับบริการใบแจ้งยอดแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Statement) มาสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศของป่าชายเลนที่มีความสำคัญกับการดำรงชีวิตของชุมชนโดยรอบ สร้างความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น อีกทั้งป่าชายเลนยังเปรียบเสมือนกำแพงธรรมชาติที่ช่วยป้องกันการพังทลายของชายฝั่งจากคลื่นลม และเป็นแหล่งผลิตออกซิเจนที่สำคัญ ช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของภาวะโลกร้อน

30 ปี บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด เราพร้อมขับเคลื่อน เพื่อชีวิตที่ดีกว่าอย่างยั่งยืน เรามีความมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทสินเชื่อรายย่อยที่ได้รับความไว้วางใจอย่างสูง ภายใต้แนวคิด “I TRUST” ที่ประกอบด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ ความผนึกกำลังเป็นหนึ่งเดียว บริการที่ยอดเยี่ยม และเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อประโยชน์ของลูกค้า พันธมิตร ดีลเลอร์ ผู้ถือหุ้น องค์กรและสังคมส่วนรวม ด้วยความตั้งใจที่จะส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมไทย พร้อม ต่อยอด พัฒนา เพื่อเป็นอันดับหนึ่งในตลาดสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ของไทยอย่างยั่งยืนในอนาคต ด้วยแนวคิดบริการด้วยใจและรอยยิ้ม ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.summitcapital.co.th