Grab จับมือ Zoom ส่งเสริมความสำเร็จของพนักงานผ่านการทำงานร่วมกัน

แอพลิเคชั่นชั้นนำของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใช้แพลตฟอร์ม Zoom เพื่อสนับสนุนการทำงานร่วมกันและการมีส่วนร่วมของพนักงาน ซึ่งรวมถึงการใช้ Zoom Rooms ในทุกสถานที่ทำงานของ Grab

Zoom สนับสนุน Grab แอพลิเคชั่นชั้นนำของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในการสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานในทุกสำนักงานของบริษัท เพื่อช่วยให้พนักงานได้ทำงานในสภาพแวดล้อมที่ยืดหยุ่นและผสมผสาน โดยใช้โซลูชั่นที่หลากหลายบนแพลตฟอร์มของ Zoom ได้แก่ Zoom Rooms, Zoom Events, Zoom Meetings และ Zoom Webinars

Grab ให้บริการในหลายภาคส่วน ได้แก่ การขนส่งสิ่งของและผู้โดยสาร และดิจิทัลไฟแนนซ์ในกว่า 500 เมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพนักงานและทีมงานของ Grab ทำงานอยู่ทั่วภูมิภาคและนอกภูมิภาคอย่างในซีแอตเติล เบงกาลูรู และ คลูช-นาโปกา โดยใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพอย่าง Zoom เพื่อช่วยให้ทำงานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

นอกจาก Zoom Whiteboards แล้ว Grab ยังใช้ Zoom Rooms ในห้องประชุมของบริษัทกว่า 400 ห้องเพื่อช่วยให้พนักงานทำงานร่วมกัน และยังใช้ Zoom Events และ Zoom Mesh สำหรับการจัดงานประชุมบริษัทหรือทาวน์ฮอลล์ นับเป็นการใช้ความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยของแพลตฟอร์ม Zoom กับงานขนาดใหญ่ของบริษัท มีการใช้ Zoom Meetings และ Webinars เพื่อสื่อสารออนไลน์กับทีมงาน พันธมิตร และลูกค้า นอกจากนี้ยังใช้ Zoom กับ Workspace Reservation และทดลองใช้ Zoom IQ for Sales ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์การสนทนาอัจฉริยะ เพื่อพัฒนาทักษะของผู้ขายแพลตฟอร์ม Grab For Business 

อดัม เซเยอร์ หัวหน้าแผนกวิศวกรรมสำหรับโซลูชั่น Grabber Technology กล่าวว่า “ที่ Grab เราตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างวัฒนธรรมการทำงานด้วยความร่วมมือร่วมใจกันและการเติบโตอย่างต่อเนื่อง สิ่งเหล่านี้จะเป็นไปได้หากเราช่วยให้ทีมของเราประสบความสำเร็จ โดยการใช้เทคโนโลยีและทรัพยากรที่เหมาะสม รวมถึงทีมงานของเราที่มีอยู่ทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และในพื้นที่อื่นๆ การใช้ Zoom กับการทำงานที่หลากหลายช่วยให้เราทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ”      

ด้าน ริกกี้ คาพัวร์ หัวหน้าแผนกเอเชียแปซิฟิกของ Zoom กล่าวว่า “เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นสถานที่บ่มเพาะนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ซึ่งนำโดยบริษัทชั้นนำ เช่น Grab เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ให้การสนับสนุนพันธกิจของ Grab ในการขับเคลื่อนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยโซลูชั่นของเรา Zoom มุ่งมั่นที่จะมอบแพลตฟอร์มที่มีความน่าเชื่อถือและปลอดภัยให้กับลูกค้าของเรา เพื่อการทำงานร่วมกันซึ่งเป็นพื้นฐานของกิจกรรมด้านธุรกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ตั้งแต่พัฒนาประสบการณ์พนักงานไปจนถึงเปลี่ยนผ่านประสบการณ์ของลูกค้า เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นภูมิภาคที่มีความน่าตื่นเต้นในการดำเนินงาน และเราหวังว่าจะได้ให้การสนับสนุนบริษัทที่กำลังเติบโตและพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ในภูมิภาคนี้”