บพค. จัดงานการประชุมวิชาการ “Brainpower Congress 2022

อนาคตและความท้าทายของการพัฒนางานวิจัยขั้นแนวหน้าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน” สุดยิ่งใหญ่รวม 2 วัน ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม (Impact Forum) เมืองทองธานี วัตถุประสงค์สำคัญของงาน มุ่งนำเสนอนโยบาย และทิศทางการทำวิจัยขั้นแนวหน้าและการพัฒนากำลังคน โชว์แนวทางการสร้างคนผ่านเวทีเสวนาที่เกี่ยวข้องกับเทรนด์งานวิจัยในอนาคต ชี้ช่องการทำงานวิจัยและนวัตกรรมให้ประสบความสำเร็จ พร้อมเปิดพื้นที่ให้นักวิจัยนำเสนอผลงานวิจัยอย่างเต็มที่