สยามพิวรรธน์ จับมือ พิวอท ดิจิทัล ขยายศักยภาพนวัตกรรมดิจิทัล จัดตั้ง บริษัทเอ็กซ์โพเนนเชียล  ขับเคลื่อนดิจิทัลแพลตฟอร์มสู่การเติบโตแบบไร้ขีดจำกัด

สยามพิวรรธน์ ผู

ทรูบิสิเนส จับมือ อาลีบาบา คลาวด์ เร่งทรานสฟอร์มภาคธุรกิจไทยสู่ดิจิทัลเต็มรูปแบบผสานพลังผู้นำ ส่งมอบบริการโครงสร้างพื้นฐานด้านคลาวด์ (IaaS) มาตรฐานโลก

ทรูบิสิเนส จับม