แอ็กซอลตา มุ่งมั่นยกระดับอุตสาหกรรมรถยนต์ต่อเนื่องให้ความรู้ผ่านการสัมมนา เพิ่มมูลค่าสีรถยนต์ด้วยนวัตกรรมใหม่

บริษัท แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำสีพ่นรถยนต์ระดับโลก ร่วมจัดสัมมนาให้ความรู้ทั้งด้านเทคนิคและผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า บริษัท เค โซลูชั่น ฟิต จำกัด ในหัวข้อ “เพิ่มมูลค่าสีรถยนต์ด้วยนวัตกรรมใหม่” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งมอบงานให้ลูกค้าตามมาตรฐานระดับโลก ผ่านผลิตภัณฑ์แบรนด์ เนสัน (nason) โครแมกซ์ (Cromax) แรปเตอร์ (RAPTOR) พร้อมด้วยเทคนิคการใช้งานนวัตกรรมต่าง ๆ จากแอ็กซอลตา เครื่องผสมสีรถยนต์อัตโนมัติ Axalta Intelligence (AI) Color System เครื่องวัดค่าสีสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ (Spectrophotometer) พร้อมการสาธิตการพ่นสีของผลิตภัณฑ์ การพ่นเคลียร์ ช่วยสร้างความเข้าใจและนับเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมสีพ่นรถยนต์ให้ก้าวหน้าและมีมาตรฐานระดับโลก