BEDO จัดงาน มหกรรมทรัพยากรชีวภาพและการสร้างโอกาสทางการตลาด พบกับข้อมูลองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ ร่วมช้อป ชิม ผลิตภัณฑ์ชีวภาพจากชุมชนที่ได้คัดสรรมาจัดแสดงและจำหน่าย

สำนักงานพัฒนาเศ