เมย์แบงก์จัด ‘ไทเกอร์ รัน บาย เมย์แบงก์’ ระดมทุนเพื่อมูลนิธิออทิสติก ประเทศไทย

เมื่อเร็วๆนี้ บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) หรือ MST จัดงานวิ่งการกุศลเป็นครั้งแรกในชื่อ ‘ไทเกอร์รัน บาย เมย์แบงก์’ ชวนคนรักสุขภาพและนักวิ่งมาร่วมกิจกรรมเพื่อระดมทุนให้มูลนิธิออทิสติก ประเทศไทย ในการจัดหาอุปกรณ์การเรียนรู้ในด้านต่างๆ พัฒนาบุคลากร รวมถึงนำไปปรับปรุงสถานที่ให้มีมาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการ เป็นการร่วมกันส่งมอบโอกาสดีๆ ให้แก่สังคม อีกทั้งยังสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจภายใต้หลัก ESG ของเมย์แบงก์ ที่ให้ความสำคัญกับสังคมและสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นสร้างความเท่าเทียมและการมีส่วนร่วมในสังคม โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมรวมกว่า 400 คน และระดมทุนมอบส่งมอบให้มูลนิธิออทิสติก ประเทศไทย เป็นจำนวนเงิน 772,210 บาท

นายอารภัฎ สังขรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า เมย์แบงก์ได้ดำเนินโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสานต่อแนวคิดการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับ ‘ไทเกอร์รัน บาย เมย์แบงก์’ เป็นงานวิ่งการกุศลครั้งแรกที่เมย์แบงก์จัดขึ้น และน่ายินดีอย่างยิ่งที่ได้รับการตอบรับอย่างดีจากบรรดานักวิ่งและบุคคลทั่วไปที่ต้องการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่มีเจตนารมย์ที่ดีไปกับเรา โดยกิจกรรมครั้งนี้ มีเป้าหมายในการระดมทุนมอบให้มูลนิธิออทิสติกไทย เพื่อสนับสนุนกิจการต่างๆ โดยเฉพาะในด้านศิลปะ เพราะเราตระหนักในเรื่องความเท่าเทียมในสังคมจึงต้องการส่งเสริมและสนับสนุนน้องๆ ศิลปินออทิสติก ได้เพิ่มโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนเองและต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ และได้รับโอกาสทางสังคมที่มากขึ้น เพื่อให้มีรายได้ที่จะเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวในอนาคต และอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้อย่างยั่งยืน

ติดตามข้อมูลกิจกรรมที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์แก่สังคมจากเมย์แบงก์เพิ่มเติม ได้ที่ https://www.maybank-ke.co.th