บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ “องค์กรที่สร้างคุณค่าในด้านการให้ความรู้แก่สังคม” จาก สำนักงาน ก.ล.ต. ในโครงการ ตลาดทุนไทย ร่วมใจส่งพลังความรู้ สู่ประชาชน”

นายอารภัฏ สังขรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รับมอบใบประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติในการเป็น “องค์กรที่สร้างคุณค่าในด้านการให้ความรู้แก่สังคม” จากการเข้าร่วมโครงการ “ตลาดทุนไทย ร่วมใจส่งพลังความรู้ สู่ประชาชน” ที่ริเริ่มโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาทักษะทางการเงิน พ.ศ. 2565-2570 ของกระทรวงการคลัง เพื่อผนึกกำลังผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุนในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะด้านการเงินการลงทุน (Financial Literacy) ให้แก่ผู้ลงทุนและประชาชนให้สามารถบริหารจัดการเงินลงทุนของตนเองได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ มีความรู้ความเข้าใจสถานการณ์ที่อาจเข้าข่ายถูกหลอกลวงลงทุนและมีภูมิคุ้มกันจากภัยกลโกงในรูปแบบต่าง ๆ

บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) มุ่งเน้นการให้ความรู้แก่นักลงทุนไทย อย่างถูกต้องและยั่งยืน ให้ความรู้ตั้งแต่พื้นฐานการลงทุน แนะนำการลงทุนอย่างถูกวิธี ตอกย้ำภาพลักษณ์เมย์แบงก์ บริษัทหลักทรัพย์ที่พร้อมเป็นที่ปรึกษาการลงทุนให้คนไทย เพราะเราเชื่อว่าทุกคนสามารถเป็นนักลงทุนได้ ผ่านรายการ Tiger Talk ทาง Facebook fanpage : Maybank โดยผู้เชี่ยวชาญที่ให้ความรู้หลากหลายหัวข้อ อัพเดทข่าวสารด้านการลงทุน เกาะติดสถานการณ์ทั้งไทยและต่างประเทศ ผ่าน Facebook live, YouTube ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 13.15-14.00 น. และรายการ! Tiger Talk by weekly: สรุปภาพรวมการลงทุน สด ๆ ทุกวันจันทร์ 9.30-10.00 น. ติดตามข้อมูลด้านการลงทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/MaybankSecurities