เปิดผลสำเร็จ 20 ปี OKMD จากอดีต ปัจจุบัน สู่อนาคต

ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร(กลาง) ผู้อำนวยการ OKMD จัดงาน “20 Years of Thailand Knowledge Creation: Past and Future” ในโอกาสครบรอบ 20 ปี ของการดำเนินงาน ฉายภาพความสำเร็จ ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน สู่อนาคต จากการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ พร้อมเตรียมเปิดศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ ที่จะเป็นต้นแบบแหล่งเรียนรู้สาธารณะที่ให้ความรู้หลากหลาย ครบวงจร ทันสมัย ขนาดใหญ่แห่งใหม่ของประเทศภายในปี 2570 บน ถ.ราชดำเนิน โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง (ที่สี่จากซ้าย) สมาชิกวุฒิสภา อดีตรองนายกรัฐมนตรี และประธานคณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ พลเรือเอก ฐนิธ กิตติอำพน (ที่สี่จากขวา)สมาชิกวุฒิสภา อดีตผู้อำนวยการ OKMD Museum Siam นายกสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ และนายกสภาสถาปนิก ดร.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา (ที่สามจากซ้าย) อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อธิบดีกรมสามัญศึกษา กรรมการ OKMD และประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนงานจัดการเรียนรู้ตามหลักพัฒนาสมอง ดร.คณิศ แสงสุพรรณ (ที่สามจากขวา) อดีตประธานกรรมการ OKMD ให้เกียรติร่วมงาน ณ ณ TK Park ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์