เมย์แบงก์ เตรียมเปิดจองซื้อ DR SINGTEL80 ซึ่งมีหุ้นโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลยักษ์ใหญ่แห่งอาเซียน SINGTEL เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) เพื่อเปิดโอกาสการลงทุนในหุ้นต่างประเทศสู่นักลงทุนทย

เมย์แบงก์ ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายเพียงผู้เดียว ชวนนักลงทุนที่สนใจ เตรียมพร้อมเพื่อจองซื้อ DR (Depositary Receipt) อันเป็นตราสารแสดงสิทธิในหุ้นต่างประเทศของบริษัท Singapore Telecommunications Limited (Singtel) ที่ออกโดยธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในชื่อย่อหลักทรัพย์ “SINGTEL80” เพื่อให้นักลงทุนไทยได้ลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงค์โปร์ (“SGX”) ที่มีศักยภาพสูงและเป็นตราสารที่ช่วยให้นักลงทุนกระจายความเสี่ยงในการลงทุน รวมถึงเปิดทางเลือกการลงทุนในต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการซื้อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เปิดจองซื้อ 25-27 มีนาคม 2567 นี้

DR SINGTEL80 เป็นหลักทรัพย์พื้นฐานดี โดยมีหุ้นของ Singtel เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง Singtel มี Market Cap ใหญ่เป็นอันดับ 5 ใน SGX รวมถึงมีส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับต้นๆ ในสิงคโปร์ อินโดนีเซีย อินเดีย ไทย ฟิลิปปินส์ และออสเตรเลีย (ผ่านการถือหุ้นในบริษัท Telco) โดย Singtel ยังมีเป้าหมายที่จะปรับโครงสร้างธุรกิจทั้งกลุ่มครั้งใหญ่ มีแผน เพิ่มการลงทุนในธุรกิจที่เป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตที่โดดเด่น โดยเน้นลูกค้าองค์กรภาครัฐและเอกชน ไอซีทีโซลูชั่น และดาต้าเซ็นเตอร์ รวมถึง ดาวเทียม คลาวด์ และ AI 

เมย์แบงก์ เตรียมเปิดให้นักลงทุน ร่วมเป็นเจ้าของหลักทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล “Singtel DR” ระหว่างวันที่ 25 – 27 มีนาคม 2567 (ถึงเวลา 16.00 น.) ในช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้นที่ 4.00 – 9.00 บาท ต่อหน่วย เงื่อนไขการจองขั้นต่ำ 1,000 หน่วย ทวีคูณครั้งละ 100 หน่วย นักลงทุนจะชำระเงินค่าจองซื้อที่ราคา 9.00 บาทต่อหน่วย ซึ่งเป็นราคาเสนอขายสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น และจะได้รับคืนส่วนต่างค่าจองซื้อคืนภายหลังการเสนอขาย IPO หากราคา เสนอขายสุดท้ายต่ำกว่าราคา 9.00 บาทต่อหน่วย โดยการคืนเงินส่วนต่างให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ทั้งนี้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ออก DR จะประกาศราคาจองซื้อสุดท้าย (Final Price) ให้นักลงทุนทราบทางเว็บไซต์ธนาคาร

นักลงทุนที่มีความสนใจสามารถแจ้งความประสงค์จองซื้อหลักทรัพย์ได้ง่าย ๆ ผ่าน แอปพลิเคชัน Maybank Investment หรือ ติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 02-658-5050 ผู้แนะนำการลงทุนของเมย์แบงก์จะติดต่อกลับเพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมและแนะนำเกี่ยวกับการจองซื้อ ทั้งนี้ คาดว่าDR จะเริ่มซื้อขายวันแรกใน SET ในวันที่ 1 เมษายน 2567 โดยธนาคารกรุงไทยเป็นผู้ดูแสสภาพคล่องภายหลังจากเริ่มซื้อขายใน SET