เมย์แบงก์ ประเทศไทย คว้า 2 รางวัลดีเด่น จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย ประจำปี 2566

บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) เข้ารับรางวัลเกียรติคุณ รางวัลไทย รางวัลเกียรติยศบนเส้นทางชีวิต ในโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน มูลนิธิเพื่อสังคมไทย ประจำปี 2566 ให้เกียรติมอบโดย พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุก องคมนตรี ประธานในพิธี โดยในปีนี้เมย์แบงก์ได้รับ 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี มอบให้แก่ นายอารภัฏ สังขรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และ รางวัลนวัตกรรมดีเด่นแห่งปี จากผลงาน Maybank Invest Application โดยมี นายวงศกร มั่นทัพ รองผู้อำนวยการอาวุโส Transformation Management Office เป็นตัวแทนบริษัทในการรับมอบ ณ ห้องชัยพฤกษ์ ๒ หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร