okmd Open House เปิดบ้านโชว์แผนกระตุกต่อมคิด

บรรยากาศงาน okmd Open House เปิดแผนงานสอดรับนโยบายการพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม่ มุ่งขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยระบบนิเวศแห่งการเรียนรู้ (Knowledge Ecosystem) เน้นสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมสร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นความอยากรู้ พร้อมพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้สาธารณะ ตอบโจทย์คนไทยให้เข้าถึงความรู้ นำไปสร้างโอกาส ต่อยอด เพิ่มพูนทักษะ และเสริมความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้ก้าวต่อไปข้างหน้าได้อย่างมั่นใจ

.

ปาฐกถาพิเศษ : การเรียนรู้รูปแบบใหม่สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตในยุคดิจิทัล โดย ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้

.

เสวนา : พื้นที่การเรียนรู้แบบใหม่สู่โลกวิถีใหม โดย นายราเมศ พรหมเย็น รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้และ ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (Museum Siam) และ นายกิตติรัตน์ ปิติพานิช รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ และ ผู้อำนวยการสถาบันอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) ดำเนินรายการ โดย เอิร์ธ ศัลย์ อิทธิสุขนันท์

.

วันที่ : 27 ตุลาคม 2565

สถานที่ : ลานสานฝัน TK Park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์