BEDO จัดงานมหกรรมทรัพยากรชีวภาพและการสร้างโอกาสทางการตลาด พบกับข้อมูลองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ ร่วมช้อป ชิม ผลิตภัณฑ์ชีวภาพจากชุมชนที่ได้คัดสรรมาจัดแสดงและจำหน่าย

นายจตุพร บุรุษพ

BEDO จัดงาน มหกรรมทรัพยากรชีวภาพและการสร้างโอกาสทางการตลาด พบกับข้อมูลองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ ร่วมช้อป ชิม ผลิตภัณฑ์ชีวภาพจากชุมชนที่ได้คัดสรรมาจัดแสดงและจำหน่าย

สำนักงานพัฒนาเศ

BEDO พร้อมจัดงาน มหกรรมทรัพยากรชีวภาพและการสร้างโอกาสทางการตลาด ภายใต้แนวคิด “BEDO-BCG Society Forum เศรษฐกิจชีวภาพ สร้างสรรค์ สร้างอนาคต” จัดเต็มความรู้ และได้ช้อป ชิม ชมผลิตภัณฑ์ชีวภาพจากชุมชน สุดตระการตา

สำนักงานพัฒนาเศ