BEDO จัดงานมหกรรมทรัพยากรชีวภาพและการสร้างโอกาสทางการตลาด พบกับข้อมูลองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ ร่วมช้อป ชิม ผลิตภัณฑ์ชีวภาพจากชุมชนที่ได้คัดสรรมาจัดแสดงและจำหน่าย

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “มหกรรมทรัพยากรชีวภาพและการสร้างโอกาสทางการตลาด ปี 2566” โดยมี นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ โดยงานในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “BEDO-BCG Society Forum เศรษฐกิจชีวภาพ สร้างสรรค์ สร้างอนาคต” ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพควบคู่กับการอนุรักษ์เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต พร้อมผลักดันผลิตภัณฑ์ชีวภาพจากวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายของ BEDO กว่า 60 แห่ง ทั่วประเทศ งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-13 กรกฎาคม 2566 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคาร B ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ