กลุ่มอลิอันซ์ เปิดรายงาน Allianz Risk Barometer เผยลิสต์ความเสี่ยงที่ส่งผลต่อธุรกิจไทย ภัยจากการหยุดชะงักทางธุรกิจ ภัยธรรมชาติ และภัยทางไซเบอร์ รั้งอันดันต้น

รายงานของ Allia