บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด ร่วมบริจาคโลหิตแก่สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในโรงพยาบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 4

คณะผู้บริหาร พนักงานบริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด เจ้าหน้าที่และพนักงานบริษัทต่างๆ ในอาคารอื้อจือเหลียงกว่า 175 คน ได้ร่วมกันบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทยได้จำนวนโลหิตถึง 70,000 ซีซี เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ การบริจาคโลหิตในครั้งนี้จะสามารถนำไปรักษาผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับเลือดแดงและส่วนประกอบของเลือดจำนวนมากถึง 525 คน

กิจกรรมเพื่อสังคมโดยการบริจาคโลหิตครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 4 แล้วที่บริษัทฯ ได้จัดขึ้นและเป็นโครงการหนึ่งซึ่งบริษัทฯได้เล็งเห็นความสำคัญของการช่วยเหลือผู้ป่วย ซึ่งมีความต้องการโลหิตเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน โดยการบริจาคทั้ง 4 ครั้งที่ผ่านมา มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิตกว่า 670 คน รวมเป็นจำนวนโลหิตกว่า 268,000 ซีซี สามารถนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ที่ต้องการโลหิตในการรักษาได้ถึงกว่า 2,000  คน

ทั้งนี้ โครงการสนับสนุนการจัดหาโลหิตที่มีคุณภาพให้แก่สภากาชาดไทย เป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายการช่วยเหลือสังคม รักษาสิ่งแวดล้อมและการมีธรรมาภิบาลที่ดี หรือ ESG ของบริษัทฯ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนในประเทศไทย

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด ก้าวสู่ปีที่ 30 ในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทสินเชื่อรายย่อยในประเทศไทยที่ได้รับความไว้วางใจอย่างสูง ภายใต้แนวทาง “I TRUST” ที่ประกอบด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ ความเป็นหนึ่งเดียวกัน บริการที่เป็นเลิศ และเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อประโยชน์ของลูกค้า พันธมิตร ดีลเลอร์ ผู้ถือหุ้น องค์กรและสังคมส่วนรวม ด้วยความตั้งใจที่จะส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนของสังคมไทย พร้อมมุ่งสู่การเป็นผู้นำตลาดสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ของไทยในอนาคต

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.summitcapital.co.th