OKMD ประกาศความสำเร็จ ครบรอบ 19 ปี

19 ปี OKMD  – นายปรเมธี วิมลศิริ(กลาง) ประธานกรรมการบริหาร สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD  พร้อมด้วย ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร(ที่สี่จากขวา) ผู้อำนวยการฯ และคณะผู้บริหาร ร่วมประกาศความสำเร็จ ในโอกาสครบรอบ 19 ปี OKMD ในฐานะองค์กรที่มุ่งมั่นกระตุกต่อมคิด พัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทย สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สู่การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม ณ TK Park ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์