OKMD จัดเต็มกิจกรรมวันเด็ก ปลุกความสุข สนุกไปกับการเล่น ด้วยของเล่นภูมิปัญญาไทย ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก “เศรษฐา” ย้ำ การเรียนรู้ต้องใช้เวลา ขอให้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ทุกช่วงวัย โดยในปีนี้จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติปี 2567 ภายใต้ธีม “Happy Children’s Day ปลุกความสุข สนุกไปกับการเล่น @ OKMD Playground” ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ภายในงานมีกิจกรรมสนุกสุดสร้างสรรค์ พร้อมส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการจากของเล่นภูมิปัญญาไทยและของเล่นไม้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาการเด็ก

กิจกรรมภายในงานเป็นอย่างไปอย่างคึก โดยคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองต่างพาบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งได้ทั้งทักษะการใช้ร่างกาย การฝึกคิดวิเคราะห์ สร้างความสนุกสนานแปลกใหม่ ได้อยู่ในบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ต่างออกไป อีกทั้งพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนใหม่และครอบครัวอื่น ๆ โดยกิจกรรมในปีนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า 1,500 คน

สำหรับของเล่นภูมิปัญญาไทยและของเล่นไม้ ที่ OKMD ได้นำมาได้แก่ ลูกข่างไม้ ฝึกสมาธิ สนุกสนานเพลิดเพลิน พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก , คอปเตอร์ไม้ไผ่ และ กำหมุน เรียนรู้หลักการทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับแรงยก พัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็ก, บล็อกไม้รูปทรงก้อนหิน ฝึกพัฒนาทักษะด้านการคิด ฝึกสมาธิ และพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก, หนูกะลา เรียนรู้หลักการทางวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับพลังงานและการเคลื่อนที่, สี่เหลี่ยมพิศวง ฝึกทักษะด้านการคิด ฝึกสมาธิ พัฒนาการใช้มือและตาสัมพันธ์กัน, แทนแกรม พัฒนาการความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมจินตนาการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก และ ลูกบาศก์งู ฝึกทักษะด้านการคิด ฝึกสมาธิ ความอดทน

โดยแบ่งเป็น 5 ฐานกิจกรรมให้เด็ก ๆ ได้ร่วมสนุกกัน ได้แก่ ฐานที่ 1 วาดเส้น เติมสี กับลูกข่างไม้และคอปเตอร์ไม้ไผ่ ฐานที่ 2 เพลิดเพลินกับน้องหนูกะลา ท้าประลองกำลังไปกับกำหมุนบิน ฐานที่ 3 ต่อเติมจินตนาการกับแทนแกรมสร้างสรรค์ ฐานที่ 4 ไขปริศนากับลูกบาศก์งูและสี่เหลี่ยมพิศวง ฐานที่ 5 วางแขนแก้ปัญหาไปกับบล็อกไม้รูปทรงก้อนหิน

ทั้งนี้ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ร่วมเยี่ยมชมกิจกรรมของ OKMD และทักทายพร้อมกับถ่ายรูปร่วมกับเยาวชนและผู้ปกครอง บรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคัก นอกจากนี้ยังได้ย้ำกับ ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการ OKMD ว่า การเรียนรู้ต้องใช้เวลา ขอให้ OKMD พัฒนากระบวนการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการของเด็กทุกช่วงวัย

ดร.ทวารัฐ กล่าวว่า OKMD พยายามพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายในทุกช่วงวัย และช่วงวัยที่สำคัญ คือช่วงปฐมวัย อายุ 3 – 6 ขวบ การเรียนรู้ที่สำคัญคือการเล่น ถ้าเขาได้มีโอกาสเล่นสัมผัสเด็ก ๆ ก็จะพัฒนาการเรียนรู้ของเขาได้อย่างหลากหลาย ซึ่งกระบวนการเล่นอย่างหนึ่งคือ การเล่นกับสิ่งประดิษฐ์ ซึ่งวันเด็กปีนี้ เราได้นำสิ่งประดิษฐ์ที่ทำมาจากไม้ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาไทย ที่พยายามชี้ให้เห็นว่าเรื่องป่าไม้กับธรรมชาติสอนเราได้หลายเรื่อง ทั้งการสัมผัสผิวสัมผัส เรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ มัดเล็ก  เรื่องของการสร้างสรรค์ ทำให้เด็กมีจินตนาการที่หลากหลาย นอกจากนี้เรายังพยายามส่งสัญญาว่า การละเล่นภูมิปัญญาไทย ถ้าให้เวลาสักนิดก็จะมีความสนุกสนาน และอยากให้เห็นภาพว่า การเล่นเป็นเรื่องของความสำคัญในการเรียนรู้

“การเรียนการศึกษาเป็นหนึ่งในซอฟท์พาวเวอร์ที่สำคัญ ภูมิปัญญาก็เช่นเดียวกัน เมื่อผสมผสานกันจะนำไปสู่การเรียนรู้แบบใหม่ นั่นคือเป้าหมายของ OKMD” ดร.ทวารัฐ กล่าว  

OKMD เป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจในการจัดให้มีระบบการเรียนรู้สาธารณะผ่านแหล่งเรียนรู้ และกระบวนการเรียนรู้สาธารณะ ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในการเพิ่มทักษะความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน กิจกรรมวันเด็กในวันนี้ รวมถึงการส่งเสริมเครือข่ายพัฒนา และขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยสามารถติดตามกิจกรรมที่น่าสนใจจาก okmd ได้ที่ www.okmd.or.th หรือ Facebook : OKMD