ก้าวสู่ปีที่ 9 ไปด้วยกัน กับ “สามเณรปลูกปัญญาธรรม” ปี 9 เครือซีพีและทรู คอร์ปอเรชั่น สานต่อเรียลลิตี้ธรรมะ กับการเดินทางครั้งใหม่ของ 12 เยาวชน ร่วมสืบทอดมรดกธรรม ในเมืองมรดกโลก ณ วัดมเหยงคณ์ อยุธยา

เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว “โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 9” เผยโฉม 12 เยาวชนชาย ร่วมค้นหามรดกธรรม ในเมืองมรดกโลก ณ วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา โบราณสถานแห่งชาติที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ภายใต้การดูแลของพระภาวนาเขมคุณ (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี) เจ้าอาวาสและพระอาจารย์ใหญ่ (แถวหลังสุด – ที่ 6 จากซ้าย) เรียนรู้ธรรมะ แนวคิด “ความรักจักรวาล: รัก-เรียน-เพียร-ให้” สะท้อนสู่สายตาผู้ชมทั่วโลกผ่านทุกแพลตฟอร์มของทรู โดยมี นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ / ประธานกรรมการ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น (แถวหลังสุด – ที่ 7 จากขวา) พร้อมด้วยผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์และบมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมงาน โดยปีนี้ ได้เพิ่มความพิเศษกับกิจกรรมไฮไลท์ ให้ได้เพลิดเพลินและเจริญในธรรม ทั้งยกทัพมหรสพธรรมที่หาชมยากมาถ่ายทอดในมุมมองใหม่ที่สนุกและเข้าใจง่าย พาย้อนเวลาสัมผัสความเจริญรุ่งเรืองของกรุงเก่าที่ศรัทธาแห่งธรรมะยังคงอยู่สืบทอดมาถึงยุคปัจจุบัน ตลอดจนบอกเล่าภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชุมชนที่ใกล้ชิดพระพุทธศาสนาผ่านตัวตนของเหล่าสามเณรจากทั่วทุกภูมิภาค มาร่วมเป็นกำลังใจให้ทั้ง 12 เณรน้อย ได้ตั้งแต่ 7 เม.ย. – 7 พ.ค.นี้ ทางช่องเรียลลิตี้ ทรูวิชั่นส์ ช่อง 60, 99 และช่องเรียลลิตี้ เอชดี ทรูวิชั่นส์ ช่อง 119 หรือ 333 หรือทางออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน TrueID หรือ www.truelittlemonk.com ติดตามข่าวสารโครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 9

ได้ที่ www.facebook.com/truelittlemonkthailand

ในภาพแถวหลังสุด (จากซ้ายไปขวา)

 1. นางอรอุมา ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์    หัวหน้าสำนักสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
 2. นายณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์               ประธานกรรมการ บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด
 3. นายอาณัติ เมฆไพบูลย์วัฒนา      ประธานคณะกรรมการบริหาร บจ. ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส
 4. นายอติรุฒม์ โตทวีแสนสุข           กรรมการ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น
 5. ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา      ที่ปรึกษาโครงการฝ่ายฆราวาส
 6. พระภาวนาเขมคุณ (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี) เจ้าอาวาส วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา
 7. นายศุภชัย เจียรวนนท์                 ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ /ประธานกรรมการ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น
 8. นางบุษดี เจียรวนนท์
 9. นายพนมบุตร จันทรโชติ              อธิบดีกรมศิลปากร
 10. นายมนัสส์ มานะวุฒิเวช             ประธานคณะผู้บริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
 11. ดร.เนตรชนก วิภาตะศิลปิน          หัวหน้าสายงานกลยุทธ์ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่นและผู้อำนวยการผลิตโครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม
 12. นางสาวทิพยรัตน์ แก้วศรีงาม       หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการจัดการระดับภูมิภาค บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น
 13. นางกมลนันท์ โสภณพนิช            ผู้อำนวยการด้านพัฒนาโครงการยุทธศาสตร์ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น