เปิดพื้นที่ต้นแบบร้านกาแฟรักการอ่าน Read Café

ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร (กลาง)ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ หรือ OKMD ลงนามบันทึกข้อตกลง ร่วมกับ ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท (ที่สามจากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ธพส. หรือ DAD เปิดพื้นที่ต้นแบบร้านกาแฟรักการอ่าน Read Café แห่งแรกของประเทศไทย ภายในอาคารจอดรถ D (DEPOT) ชั้น 2 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เพื่อบูรณาการความร่วมมือส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างวัฒนธรรมการอ่าน พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงความรู้สาขาต่าง ๆ ให้ประชาชนไทยในทุกช่วงวัยได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก นายวิษณุ วงศ์สุมิตร (ที่สามจากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางจากรีเทล จำกัด โดย บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ดร.อภิชาติ ประเสริฐ (ที่สองจากซ้าย) รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ ดร.ธีธัช สุขสะอาด (ที่สองจากขวา) รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ชั้น 1 อาคารธนพิพัฒน์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้