ส่งมอบพื้นที่สร้างสรรค์ OKMD PLAYGROUND

ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร (ที่สี่จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ หรือ OKMD ทำพิธีส่งมอบพื้นที่เรียนรู้สร้างสรรค์ OKMD PLAYGROUND โดยมี ว่าที่ร้อยตรี เทพประทาน ช่างสาน (ที่สามจากซ้าย)ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ฯ เป็นผู้รับมอบ พร้อมสักขีพยาน อาทิ นายกษิดิ์เดช พรมทอง (ที่สี่จากขวา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ดร.อภิชาติ ประเสริฐ (ที่สามจากขวา) รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้    นางอารีย์รัชต์ ชวกาญจนกิจ (ขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมนวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ คณาจารย์ และนักเรียน นอกจากนี้ยังมีการทำกิจกรรมให้ความรู้ด้านดิจิทัล Robot Play Day เรียนรู้การทำ coding โดยใช้หุ่นยนต์เป็นสื่อ ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้